dimecres, 8 de gener de 2014

RESPONSABILITAT DEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


Des de el passat dia 01/01/2014, tal com ja haviem anunciat, ha desaparegut la responsabilitat directe del FOGASA en el pagament de una part de la indemnitzacio (8 dies de salari per anys de servei) en cas d’acomiadaments per causa objectiva, colectius o procediments concursals en empreses de menys de 25 treballadors.
Per tant a partir d’ara els 20 dies de salari per anys de servei que es preveuen per aquest tipus d’acomiadaments hauran de ser abonats en la seva totalitat per l’empresa.