dimarts, 26 de novembre de 2013

XERRADA D'EMPRENEDORIA A GRANOLLERS

Ahir en Daniel Boil, soci de Boil Fernández Geli Advocats, va participar en la xerrada organitzada per Granollers Mercat i PIMEC sobre la nova llei d'emprenedoria. Hi van asistir més de cinquanta emprenedors.

dimarts, 19 de novembre de 2013

ES LICITO EL USO DE UNA MARCA DE LA COMPETENCIA COMO PALABRA CLAVE EN GOOGLE ADWORDS


La sentencia nº 1169/13 de fecha 31 de Octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil  de Alicante y  de Marca Comunitaria, concluye que no constituye infracción de los derechos de marca, ni tampoco acto de publicidad ilicita ni competéncia desleal, el uso de una Marca Ajena como palabra clave de busqueda en buscadores de Internet y en particular en Google.

La sentencia después de hacer un recorrido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea, que existe al efecto acaba concluyendo que:

“Cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de la marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye , en principio , una competencia sana y leal en el sector de los productos o servicios de que se trate y, por lo tanto  se realiza con justa causa”

En definitiva  para  considerar  la licitud de la publicidad que resulte del uso de la marca ajena como palabra clave, esta debe dar lugar a una alternativa de producto o servicio claramente diferenciada de la marca de la competencia.

dimecres, 6 de novembre de 2013

XERRADA SOBRE LA LLEI D'EMPRENEDORS


 
El passat dia 4 de novembre en Daniel Boil va participar en la xerrada sobre les principals novetats de la Llei 14/2013 de 27 de setembre de recolzament als emprenedors i la seva  internacionalització organitzada per l' Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses y PIMEC Joves Empresaris del Vallés Oriental.

dimarts, 5 de novembre de 2013

ADAPTACIO D'OPERACIONS BANCARIES A LA NORMATIVA EUROPEA


Segons el Reglament Europeu  260/2012, a partir del 1 de Febrer del 2014 totes les transferències i domiciliacions bancàries que es realitzin a Espanya i a la resta de la zona euro hauran de complir i adaptar-se a la normativa SEPA (Single Euro Payments).  Això implica que per realitzar les operacions bancàries serà indispensable:

  •  Comunicar i/o facilitar els codis IBAN (codi internacional del número de compte) i BIC (Identificació entitat bancària)  , sobretot en els casos de cobrament de clients amb forma de cobrament per transferència o domiciliació bancària  
 
  • Comprovar que el sistema de gestió d’emissió d’efectes i/o rebuts de la seva empresa compleixi amb  la normativa i que estigui correctament actualitzat amb els nou sistemes de pagament i estàndards de fitxers.
 

dilluns, 4 de novembre de 2013

CONTROL EMPRESARIAL DEL CORREU ELECTRÒNIC DELS TREBALLADORS

La recent sentència del tribunal Constitucional de 7 d'octubre de 2013 ha dictaminat la validesa del control empresarial del correu electrònic en l'àmbit laboral a partir d'un cas molt concret en que un treballador d'una empresa del sector químic va se acomiadat  per transmetre i revelar a terceres persones informació industrial i comercial. 
La comprovació dels fets es va efectuar després d'interceptar i extreure, davant de notari i per un tècnic informàtic, el contingut dels missatges SMS i e-mails enviats des de el telèfon mòbil i compte de correu corporatiu.
La defensa del treballador va alegar que es tractava d'una intromissió il.legitima  i no autoritzada  atès que existia "una expectativa raonable d'intimitat" de les comunicacions per que no s'havia fet entrega al empleat d'un protocol d'actuació on es definissin les regles d'ús del correu electrònic.

El Tribunal Constitucional falla a favor de l'empresa  per que:
- El Conveni col.lectiu de la Industria Química estableix l'exclusivitat per usos professionals del correu corporatiu (prohibició per usos personals).
- El registre i control empresarial obeia a un fi legítim, la protecció dels secrets de l'empresa.
- Es tractava d'una mesura proporcionada, idònia, necessària i equilibrada, ja que era la única manera d'acreditar la conducta irregular del treballador i els missatges interceptats no tenien cap contingut personal.

Tot i que la Sentència és favorable a la empresa, cal tenir en compte que per tal de portar a terme el control laboral de les comunicacions de correu electrònic dels treballadors és absolutament recomanable establir un protocol o codi de conducta on de manera molt clara s'estableixin els límits d'ús del mail per part dels treballadors així com les facultats de control de l'empresa i procediments com s'exercirà aquest control. 

El no fer-ho en el cas d'un acomiadament pot comportar la nulitat del mateix per vulneració de Drets fonalmentals i atesa la actual normativa, la readmisió del treballador i abonament de salaris de tramitació.