dimecres, 29 de desembre de 2010

NOVA PRESTACIÓ PER CURA DE FILLS AMB CANCER O ENFERMETAT GREU


A partir del dia 1 de gener del 2011 entrarà en vigor una nova prestació dirigida als pares i mares per la cura de fills menors que pateixin càncer o una altre malaltia greu que requereixi un ingrés hospitalari de llarga durada. Només es concedirà en el cas de que ambdós progenitors treballin i en podra gaudir un d'ells.

L'import de la prestació serà del 100% de la Base Reguladora per Incapacitat Professional i es concedirà en proporció a la reducció de jornada. La extinció de la prestació es produirà quant s'acabi la necesssitat de cura directa, continua i permanent del menor o quant aquest faci els 18 anys.

Sense cap dubte es tracta d'una prestació de justícia, ateses les necessitats d'aquells que es troben en una situació d'aquestes característiques, per tant sigui Benvinguda.dilluns, 20 de desembre de 2010

EXEMPCIO DE GRAVAMENT PER DETERMINADES OPERACIONS SOCIETÀRIES

El passat 3 de desembre de 2010, va entrar en vigor el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre que inclou, entre d’altres, importants novetats en matèria de tributació d’operacions societàries.
En l’’article 3 d’aquesta norma, han quedat exemptes de tributació en l’impost ITPAJD , la constitució de societats; l’augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital; i el trasllat a Espanya de la seu de la direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan ni la una ni l’altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea.
S’intenta així recolzar l’activitat empresarial de les petites i mitjanes empreses