dilluns, 16 de març de 2009

DOCUMENTACIO DEL CURS ASPECTES LABORALS DE L'EMPRENEDOR

Enllaç on podeu trobar el material del curs organitzat per el DEPARTAMENT DE TREBALL I INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA en el que BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS va participar con a ponent.

http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_22831407_1.pdf

dimecres, 11 de març de 2009

TREBALLADORS AUTÒNOMS: CANVI DE BASES DE COTITZACIO A LA SEGURETAT SOCIAL


El primer període per canviar les bases de cotització del Règim Especial d’Autònoms, durant l’any 2009, finalitza el 31 de març. Aquest canvi sortirà efectes l’1 de juliol d’enguany.

L’actual base mínima és de 833,40 euros i la màxima és de 3.166,20 euros per als Autònoms menors de 50 anys i de 1.649,40 per treballadors de 50 o més anys a 01/01/09.

Serà a partir de 2010, que es tindrà en compte la seva base de cotització per el càlcul de la pensió de jubilació. Conseqüentment, és recomanable,a les persones que facin 50 anys enguany, que considerin la possibilitat de pujar la base de cotització, en funció del que espera percebre durant la jubilació, essent el màxim legal per aquest any 2009 de 2.441,75.-€ bruts mensuals per catorze pagues.

D’altra banda, per els que facin 49 anys e durant aquest any, si volen cotitzar per una base superior a la màxima de treballadors de 50 o més anys, ara seria un bon moment de realitzar el canvi, doncs si a primers de gener fa els 50 anys no podrà cotitzar per una base superior a aquella.