dimarts, 19 de març de 2013

COMPATIBILITZAR EL COBRAMENT DE LA PRESTACIO DE JUBILACIO I EL TREBALL

Des de el passat 17/03/2013 (RDL5/2013 de 5 de març) ja es posssible compatibilitzar la percepció de la pensió de Jubilació i el treball. Els requisits de la persona jubilada per poder-ho fer són:

Haver-se jubilat a l’edat legal de jubilació (mínim 65 anys a data d’avui)

Haver accedit a la prestació de Jubilació amb el 100% de la Base reguladora.

Mentre el Jubilat treballi continuarà cobrant el 50% de la prestació i els rendiments del treball o d’activitats econòmiques derivades del seu treball, sense límit.

La cotització, ja sigui per compte propia o aliena es limitara a un percentatge de solidaritat de un 8% més les cotitzacions que es derivin de cobrir els riscos de Incapacitat temporal i contingències professionals. Per tant un percentatge molt compatitiu respecte de les cotitzacions generals.

dilluns, 18 de març de 2013

JORNADA SOBRE ELS IMPAGATS


El 14 de març la Mònica Fernández  i la Monica Laborda de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, van participar en la jornada  “Gestió eficaç dels impagats” organitzada per el NODUS BARBERÀ de Barbera del Vallès, on es van donar pautes i consells per reclamar els deutes de forma efectiva i minimitzar el risc de patir impagaments.

dilluns, 11 de març de 2013

ES PERD PRESTACIÓ D’ATUR EN UN ERO DE SUSPENSIÓ EN L’ANY 2013?
La reposició del Dret a la prestació d’atur en casos de suspensió o reducció de jornada en expedients de regulació d’ocupació continuarà vigent en aquest any 2013.

Aquesta mesura es va prorrogar el passat 25 de gener de 2013, i permet que els treballadors que en aquests any 2013 siguin afectats per un ERO de suspensió o reducció de jornada, puguin recuperar l’atur fins un màxim de 180 dies sí el seu contracte s’extingueix abans del 31 de desembre del 2014.

Aquesta és una de les primeres preguntes que es fa la part treballadora quan se l’hi planteja un expedient, la pròrroga de la mesura facilita per tant en gran mesura el poder arribar a acords en el periode de consultes.

dimarts, 5 de març de 2013

NOVETATS EN MATERIA COTITZACIO DELS AUTONOMS
El passat 23/02/2012 es va publicar el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En destaquem en matèria de Cotització Autonoms:

Reducció/Bonificació d’ un 80% a un 30% durant un màxim 30 mesos per joves menors de 30 anys (homes), 35 anys (dones), sense límit d’edat en el cas de Autònoms amb discapacitat igual o superior a un 33%.

Possibilitat de compatibilitzar el cobrament de la prestació d’atur i el treball per compte pròpia.

Per una major informació pot contactar amb el nostre despatx o accedir a un resum de la norma en el següent enllaç.

https://docs.google.com/file/d/0B1K_-6qk_0KadlZ3YWI1OWJ2Nm8/edit?usp=sharing

dilluns, 4 de març de 2013

NOVETATS EN MATERIA DE CONTRACTACIO LABORAL
El passat 23/02/2012 es va publicar el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En destaquem en matèria de contractació de menors de 30 anys:


Reducció de fins el 100% de la Quota de Seguretat Social per 12 mesos, si es fa compatible ocupació i formació.

Reducció de fins el 100% de la Quota de Seguretat Social per 12 mesos, per empreses amb menys de 9 treballadors.

Reducció de fins el 100% de Quotes de Seguretat Social per 12 mesos, en el cas de que un empresari de menys de 30 anys contracti a aturats majors de 45 anys.

Possibilitat de contractació temporal (sense causa) de menors de 30 anys. Si amb posterioritat es converteixen en indefinits es preveuen bonificacions de 500,00.-€ anuals durant 3 anys.

Contracte de pràctiques: desapareix el límit de 5 anys des de que es varen finalitzar el estudis i es preveu reducció del 50% en la Quota empresarial de Cotització.


Bonificacions de 800,00.-€ anys per la incorporació de joves a cooperatives o societats laborals.
 
Les empreses de Treball Temporal podran realitzar contractes de Formació, això n’abaratirà el cost.En el següent enllaç trobarà un resum de la norma en la seva totalitat:
https://docs.google.com/file/d/0B1K_-6qk_0KadlZ3YWI1OWJ2Nm8/edit?usp=sharing