dimarts, 26 de febrer de 2013

TRANSPORT PER CARRETERA NOVA REGULACIO TEMPS DE TREBALL TREBALLADORS AUTONOMS
El passat dia 24/02/2013 ha entrat en vigor el RD 128/2013 sobre ordenació del temps de treball per els treballadors autònoms que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. En destaquem:

La durada mitjana de treball setmanal no pot superar les 48 hores, es pot perllongar fins a 60 hores setmanals, sempre que la mitjana setmanal en 4 mesos naturals no superi les 48 hores.

Els temps de descans diari i setmanal, es continuaran regint pel Reglament Europeu 561/2006, en definitiva no canvia.

S’estableix un règim de pauses obligatories, per més de 6 hores de conducció 30 minuts, per més de 9 hores de conducció 45 minuts. ( es poden subdividir les pauses en periodes de 15 minuts).

Els Registres de temps de treball s’han de conservar un mínim de 2 anys.

Els contractes amb el Treballadors Autonoms dependents, han de recollir de manera expressa el temps de treball.


L’administració (òrgans de control) tenen dret a entrar als centres de treball per comprovar els equips de mesura.

LINEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013
 
Han sido publicadas las nuevas líneas ICO pra empresas y emprendedores de este año 2013.
 
Los préstamos podrán destinarse a financiar:
 
1. Liquidez: las necesidades de circulante tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.
 
2. Inversiones productivas dentro de territorio nacional:
- Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano.
- Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. Los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%.
 - Adquisición de empresas.
- Gastos de circulante con el límite del 50% de la financiación obtenida.
Para más información
http://www.ico.es/web/contenidos/11776/index?abre=11780


 
 

dimecres, 20 de febrer de 2013


En Daniel Boil Serna i en Jesus Geli Fàbrega, socis de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, han participat en la 2a edició de la Fira internacional de l’Advocacia, celebrada del 13 al 15 de febrer de 2013 que va ser organitzada el Col.legi d’Advocats de Barcelona amb l’objectiu fomentar contactes entre advocats de tot el mon, per tal d’aprofundir en la internacionalització de la professió.