dilluns, 21 de novembre de 2011

SUBVENCIONS PER CONTRACTACIO

El dia 17 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar les subvencions per a la contractació de durada indefinida o temporal, no inferior a un mes, de persones aturades que hagin realitzat i finalitzat accions de formació ocupacional subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les empreses de menys de 25 treballadors que contractin persones aturades que constin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats com a mínim 12 mesos dintre dels 18 mesos anteriors a la contractació i que hagin realitzat i finalitzat un curs de formació ocupacional subvencionat pel SOC.

La quantia de les subvencions és la següent:
Contractació d’un mes: 600 euros per persona contractada a temps complert Contractació de dos mesos: 1300 euros per persona contractada a temps complert Contractació de tres mesos o més: 2100 euros per persona contractada a temps complert
El termini per a la presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2011

dimarts, 15 de novembre de 2011

EL PERSONAL EN PRACTIQUES I BECARIS S’HAN DE DONAR D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL


Amb efectes des de el passat 1 de novembre de 2011 les persones que participin en programes de formació finançats per entitats o organismos públics o privats que, vinculats a estudis universitaris o de formació professional, no tinguin carácter exclusivament lectiu sino que incloguin la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats i que comportin una contraprestació econòmica; s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social i per tant cotitzar.

La cotització s’assimila a la d’un contracte per la formació, però sense cotitzar ni per atur, Fons de Garantía Salarial ni Formació Professional. (No tindran cobertura per aquestes contingències).

Les quotes fixes de cotització són les següents:

Total empresa:34,51.-€

Total Becari/Practiques:6,05.-€

Per aquelles empreses que en aquest moment tinguin persones en pràctiques el termini per donar-los d’alta finalitza el proper 30/11/2011.

La relació de la persona en pràctiques/becari no és laboral, per tant la seva regulació continua com era fins ara, sense que hi hagi d’haver si així es vol cap mena de compensació o indemnització. Entenem de la literalitat de la norma que si no hi ha contraprestació econòmica, no caldrà alta a la Seguretat Social.

dimecres, 9 de novembre de 2011

TROBADA " FEM EMPRESA"BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ha participat en el “FEM EMPRESA” de GRANOLLERS MERCAT, tercera trobada entre emprenedors i noves empreses de Granollers celebrada a l’Hotel Ciutat de Granollers aquest 9 de Novembre de 2011,. amb stand propi. Han participat 120 emprenedors i empreses, i BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ha proporcionat assessorament gratuït sobre comerç exterior i propietat industrial a les empreses interessades.

dimarts, 8 de novembre de 2011

REFORMA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

La Ley de medidas de agilización procesal, que ya ha entrado en vigor, ha suprimido el límite cuantitativo para poder interponer un procedimiento monitorio. Es decir, ya puede ser utilizado este procedimiento (pensado como forma rápida de reclamar las deudas vencidas y exigibles con base documental) sea cual sea la cantidad que se nos adeuda.