dimecres, 28 de setembre de 2016

NOVETATS EN RELACIO AL LLIBRE DE VISITES D’INSPECCIÓ DE TREBALL

El BOE del dia 12/09/2016, recull una nova regulació en relació a la manera de documentar les visites que fa la Inspecció de Treball i que  a la practica suposa la desaparició del conegut “llibre de visites”.

No obstant la obligació de conservar les actuacions de la inspecció de treball per un període de 5 anys, subsisteix. És per això que els llibres de visites anteriors a 13/09/2016, s’han de continuar conservant  fins que hagi transcorregut aquest període