dijous, 19 de desembre de 2013

MODIFICACIONS EN EL PAGAMENT DE INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENTS OBJECTIUS EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


Segons allò previst per l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors, davant d’un acomiadament objectiu procedent les empreses de menys de 25 treballadors han d’abonar al treballador una indemnització de 20 dies per any treballat. Fins ara, dels 20 dies d’indemnització 12 dies eren abonats per la mateixa empresa i 8 pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
Arran de l’actual tramitació dels pressupostos generals de l’any 2014, s’ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari Popular al Senat, en la qual es proposa la supressió de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors.
A la pràctica, si aquesta esmena és aprovada pot comportar que el FOGASA deixi d’abonar els 8 dies per any treballat d’indemnització en cas d’acomiadament objectiu procedent a les empreses de menys de 25 treballadors. En conseqüència, si no hi ha cap nova modificació de l’Estatut dels Treballadors, les empreses de menys de 25 treballadors hauran d’assumir la totalitat de la indemnització de 20 dies per any treballat, sense cap ajuda del FOGASA, a partir de l’1 de gener de l’any 2014.

dijous, 12 de desembre de 2013

COMERCIO EXTERIOR: LYONEl pasado 4 de diciembre viajamos a Lyon (Francia) para reunirnos con representantes de Invest in Lyon (http:// www.aderly.com/developpement-economique/agence-developpement-economique,p,0,FR.jsp) organismo que fomenta la inversión en esta ciudad, y con nuestro colaborador el abogado Stephane Berrucaz (http://www.berrucaz-avocats.com/).
En estos momentos de crisis económica en que la exportación y la relaciones comerciales con otros países son prácticamente  imprescindibles, nuestro despacho profesional pone especial énfasis en ofrecer asesoramiento a nuestros clientes en el ámbito del comercio exterior.