dimecres, 8 de gener de 2014

COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTONOMS PEL 2014


La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, publicada el BOE del passat 26/12/2013 fixa les bases i tipus de Cotització d’aquest règim Especial per l’any 2014  en funció de la edat que tingui el treballador  el 01/01/2014:

La Base mínima serà de 875,70.-€/mes i la màxima de 3.597,00.-€/mes.

Els menors de 47 anys, tenen llibertat per escollir entre la base mínima i la màxima, a partir d’aquesta edat s’estableixen limitacions per escollir la Base màxima.

Pels treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultànea hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 50, la base mínima de cotització tindrà una cuantía igual a la prevista com a Base mínima pels treballadors enquadrats en el grup 1 del Règim General de La Seguretat Social.

La anterior pujada també es manté pels treballadors societaris (administradors, consellers, etc..) amb efectes del 01/01/2014.