dimecres, 12 d’abril de 2017

¿OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DE JORNADA DIARI?


Fa pocs dies s’ha fet  publica  la Sentencia del Tribunal Suprem, que desdeia la Resolució de l’Audiència Nacional sobre l’obligatorietat del registre de jornada diari,  i davant d’un canvi tant dràstic del criteri que s’havia seguit fins ara  sobre tot per part de Inspecció de Treball, passem a analitzar-ne les conseqüències, segons la nostre opinió:

1.       A dia d’avui no es obligatori dur a terme un registre de la jornada diària dels treballadors a temps complert.

2.       Continua vigent l’obligació de dur a terme el control de registre de la jornada diària en determinats tipus de treball i dels treballadors a temps parcial. En aquest cas s’ha  de fer  entrega dels resums mensuals com es venia fent fins ara doncs la Llei ho preveu expressament.

3.       Hi ha obligació de dur control sobre la realització d’hores extraordinàries i de informar al treballador de la seva realització. Aquesta obligació ja hi era i és la que recull l’article 35.5 ET.

4.       En cas d’Inspecció, amb la Sentència a la mà, el fet de no dur a terme el registre diari de la jornada de treball dels treballadors ordinaris a temps complert no pot esser sancionat com fins ara s’havia fet de manera severa.

5.       Només es possible utilitzar els arguments de la sentencia del TS en aquells processos d’inspecció que encara estiguin en fase de recurs. Malauradament qui hagi estat sancionat de manera ferma en els darrers anys no pot recórrer ara les sancions, ja que son fermes.


La publicació de la sentencia ha provocat perplexitat i una sensació d’inseguretat jurídica per ser absolutament contraria als criteris que havia sostingut la Inspecció de Treball durant un llarg període de temps. Per tant entraria  dins del probable que el legislador passi a concretar en un futur pròxim aquesta qüestió establint  la obligació de registre.