dijous, 12 de novembre de 2015

AJUTS PER CONTRACTACIO MAJORS 45 ANYS

Des de el passat dia 10/10/2015 està oberta,  per part del Servei Públic D’Ocupació de Catalunya (SOC),  la convocatòria per la concessió d’aquests ajuts tant per l’exercici 2015 com per el 2016.
 
Els Ajuts a la contractació ho són per empreses (amb centre de treball a Catalunya) que contractin a persones majors de 45 anys  en situació d’atur (6 mesos continuats en aquesta situació).
La durada del contracte ha de ser de 12 o 6 mesos, i amb una jornada des de el 50% fins el 100% (en queden exclosos els contractes en pràctiques i els fixes discontinus).
L'import de l’ajut es determina en funció el salari brut conveni, jornada, durada del contracte i si el empleat té o no la condició de persona amb discapacitat igual o superior al 33%.
El proper dia 30/11/2015 finalitza el termini per sol·licitar els ajuts corresponents al 2015, pels contractes subscrits entre el 10/10/2015  fins el 30/11/2015.
La convocatòria del 2016, restarà oberta pels contractes que es formalitzin entre el 01/12/2015 fins el 30/11/2016.