dimecres, 23 de setembre de 2015

NOVETATS EN NORMATIVA SOBRE LA COTITZACIO DELS AUTONOMS

El BOE del passat 19/09/2015, ha publicat resolució per la que s’estableix un termini que va fins el proper 30/09/2015, per que els Autònoms que estiguin cotitzant per atur (protecció per finalització d’activitat), i puguin renunciar si ho estimen oportú.

Si aquesta renuncia es fa a partir del 01/10/2015, tindrà efectes a partir del 01/01/2016.

Cal recordar que la cobertura de l’atur per autònoms era obligatòria si el treballador autònom havia optat per cobrir les contingències professionals ( per ex. una invalidesa derivada d’accident de treball).

 Aquesta obligatorietat va desaparèixer a partir del 01/01/2015. Ara la protecció per atur dels autònoms és voluntària no obstant la Seguretat Social tenia pendent de dictar la norma que indiqués els terminis i efectes de la renuncia.

Un autònom amb una base de cotització de 1.056,90.-€ (mínima per un administrador de una societat) abona en concepte de quota per aquesta contingència 279,00.-€ anuals.

L’accés a la prestació d’atur per part d’un autònom està subjecte entre d’altres a requisits econòmics com són pèrdues de almenys un 10% dels ingressos de l’exercici anterior. O en el cas de un administrador, que hagi cessat en el càrrec involuntàriament i que la Societat mercantil administrada hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de 2/3 del capital de la companyia.

En definitiva, no és fàcil accedir a la prestació, per tant cal valorar adequadament la idoneïtat de continuar cotitzant per aquest concepte.